μονη • MONH • monē

μονή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμονη[LXX]μον·η
Nom
Accμονην[GNT][LXX]μον·ην
Datμονῃ[LXX]μον·ῃ
Genμονης[LXX]μον·ης
PlVocμοναι[GNT]μον·αι
Nom
Accμονας[GNT][LXX]μον·ας
Datμοναιςμον·αις
Genμονων[LXX]μον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 17:49:05 EDT