μετωπον • METWPON • metōpon

μέτ·ωπον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμετωπον[GNT][LXX]μετωπ·ον
Nom
Acc
Datμετωπῳ[LXX]μετωπ·ῳ
Genμετωπου[GNT][LXX]μετωπ·ου
PlVocμετωπα[LXX]μετωπ·α
Nom
Acc
Datμετωποιςμετωπ·οις
Genμετωπων[GNT]μετωπ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-Aug-2020 01:13:48 EDT