μεριμνα • MERIMNA • merimna

μέριμνα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεριμνα[GNT][LXX]μεριμν·α
Nom
Accμεριμναν[GNT][LXX]μεριμν·αν
Datμεριμνῃ[LXX]μεριμν·ῃ
Genμεριμνης[LXX]μεριμν·ης
PlVocμεριμναι[GNT][LXX]μεριμν·αι
Nom
Accμεριμνας[LXX]μεριμν·ας
Datμεριμναις[GNT]μεριμν·αις
Genμεριμνων[GNT]μεριμν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:18:08 EDT