μελι • MELI • meli

μέλι[τ], -ιτος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμελι[GNT][LXX]μελι[τ]
Nom
Acc
Datμελιτι[LXX]μελιτ·ι
Genμελιτος[LXX]μελιτ·ος
PlVocμελιταμελιτ·α
Nom
Acc
Datμελισι, μελισινμελι[τ]·σι(ν)
Genμελιτωνμελιτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 19:10:40 EDT