μεγεθος • MEGEQOS • megethos

μέγεθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεγεθος[GNT][LXX]μεγεθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datμεγεθει[LXX]μεγεθ(ε)·ι
Genμεγεθους[LXX]μεγεθ(ε)·ος
PlVocμεγεθημεγεθ(ε)·α
Nom
Acc
Datμεγεθεσι, μεγεθεσινμεγεθ(ε)·σι(ν)
Genμεγεθωνμεγεθ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 08-Aug-2020 23:18:20 EDT