μαστιξ • MASTIX MASTIC • mastix

μάστιξ, -ιγος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαστιξ[LXX]μαστιγ·ς
Nom
Accμαστιγα[LXX]μαστιγ·α
Datμαστιγι[LXX]μαστιγ·ι
Genμαστιγος[GNT][LXX]μαστιγ·ος
PlVocμαστιγες[LXX]μαστιγ·ες
Nom
Accμαστιγας[GNT][LXX]μαστιγ·ας
Datμαστιξι, μαστιξιν[GNT][LXX], μαστιγξιν[LXX]μαστιγ·σι(ν), μαστιγ·σι(ν), irreg. μαστιγγ·σι(ν) (for μαστιγ·σι(ν))
Genμαστιγων[GNT][LXX]μαστιγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 10:28:58 EDT