μαρτυς • MARTUS • martus

μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαρτυς[GNT][LXX]μαρτυ[ρ]·ς
Nom
Accμαρτυρα[GNT][LXX]μαρτυρ·α
Datμαρτυρι[LXX]μαρτυρ·ι
Genμαρτυρος[GNT]μαρτυρ·ος
PlVocμαρτυρες[GNT][LXX]μαρτυρ·ες
Nom
Accμαρτυρας[GNT][LXX]μαρτυρ·ας
Datμαρτυσι, μαρτυσιν[GNT][LXX]μαρτυ[ρ]·σι(ν), μαρτυ[ρ]·σι(ν)
Genμαρτυρων[GNT][LXX]μαρτυρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:22:29 EDT