μοιχαλις • MOICALIS MOIXALIS • moichalis

μοιχαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ, voc. pl. μοιχαλίδες

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμοιχαλιμοιχαλι[δ]
Nomμοιχαλις[GNT]μοιχαλι[δ]·ς
Accμοιχαλιν[LXX], μοιχαλιδα[GNT][LXX]μοιχαλι[δ]·ν, μοιχαλιδ·α
Datμοιχαλιδι[GNT]μοιχαλιδ·ι
Genμοιχαλιδος[GNT][LXX]μοιχαλιδ·ος
PlVocμοιχαλιδες[GNT][LXX]μοιχαλιδ·ες
Nom
Accμοιχαλιδας[LXX]μοιχαλιδ·ας
Datμοιχαλισι, μοιχαλισινμοιχαλι[δ]·σι(ν)
Genμοιχαλιδωνμοιχαλιδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 07:36:07 EST