μνημα • MNHMA • mnēma

μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον)

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμνημα[GNT][LXX]μνημα[τ]
Nom
Acc
Datμνηματι[GNT][LXX]μνηματ·ι
Genμνηματος[LXX]μνηματ·ος
PlVocμνηματα[LXX]μνηματ·α
Nom
Acc
Datμνημασι, μνημασιν[GNT][LXX]μνημα[τ]·σι(ν), μνημα[τ]·σι(ν)
Genμνηματων[LXX]μνηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 00:11:31 EST