μνεια • MNEIA • mneia

μνεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμνεια[LXX]μνει·α
Nom
Accμνειαν[GNT][LXX]μνει·αν
Datμνειᾳ[GNT][LXX]μνει·ᾳ
Genμνειαςμνει·ας
PlVocμνειαιμνει·αι
Nom
Accμνειαςμνει·ας
Datμνειαιςμνει·αις
Genμνειωνμνει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:19:29 EST