μισθος • MISQOS • misthos

μισθός, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμισθεμισθ·ε
Nomμισθος[GNT][LXX]μισθ·ος
Accμισθον[GNT][LXX]μισθ·ον
Datμισθῳ[LXX]μισθ·ῳ
Genμισθου[GNT][LXX]μισθ·ου
PlVocμισθοιμισθ·οι
Nom
Accμισθους[LXX]μισθ·ους
Datμισθοιςμισθ·οις
Genμισθωνμισθ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 20:55:47 EDT