μεσονυκτιον • MESONUKTION • mesonuktion

μεσο·νύκτιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεσονυκτιον[GNT][LXX]μεσονυκτι·ον
Nom
Acc
Datμεσονυκτιῳ[LXX]μεσονυκτι·ῳ
Genμεσονυκτιου[GNT][LXX]μεσονυκτι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 08:51:09 EST