μερις • MERIS • meris

μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεριμερι[δ]
Nomμερις[GNT][LXX]μερι[δ]·ς
Accμεριδα[GNT][LXX]μεριδ·α
Datμεριδι[LXX]μεριδ·ι
Genμεριδος[GNT][LXX]μεριδ·ος
PlVocμεριδες[LXX]μεριδ·ες
Nom
Accμεριδας[LXX]μεριδ·ας
Datμερισι, μερισινμερι[δ]·σι(ν)
Genμεριδων[LXX]μεριδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:22:05 EST