μεγαλωσυνη • MEGALWSUNH • megalōsunē

μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεγαλωσυνη[GNT][LXX]μεγαλωσυν·η
Nom
Accμεγαλωσυνην[LXX]μεγαλωσυν·ην
Datμεγαλωσυνῃμεγαλωσυν·ῃ
Genμεγαλωσυνης[GNT][LXX]μεγαλωσυν·ης
PlVocμεγαλωσυναιμεγαλωσυν·αι
Nom
Accμεγαλωσυναςμεγαλωσυν·ας
Datμεγαλωσυναιςμεγαλωσυν·αις
Genμεγαλωσυνωνμεγαλωσυν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 00:49:14 EDT