μαρτυρια • MARTURIA • marturia

μαρτυρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαρτυρια[GNT][LXX]μαρτυρι·α
Nom
Accμαρτυριαν[GNT][LXX]μαρτυρι·αν
Datμαρτυριᾳμαρτυρι·ᾳ
Genμαρτυριας[GNT][LXX]μαρτυρι·ας
PlVocμαρτυριαι[GNT]μαρτυρι·αι
Nom
Accμαρτυριας[GNT][LXX]μαρτυρι·ας
Datμαρτυριαιςμαρτυρι·αις
Genμαρτυριων[LXX]μαρτυρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:18:52 EDT