μαρτυριον • MARTURION • marturion

μαρτύριον, -ου, τὁ

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαρτυριον[GNT][LXX]μαρτυρι·ον
Nom
Acc
Datμαρτυριῳ[LXX]μαρτυρι·ῳ
Genμαρτυριου[GNT][LXX]μαρτυρι·ου
PlVocμαρτυρια[GNT][LXX]μαρτυρι·α
Nom
Acc
Datμαρτυριοις[LXX]μαρτυρι·οις
Genμαρτυριων[LXX]μαρτυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:22:17 EDT