μαργαριτης • MARGARITHS • margaritēs

μαργαρίτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαργαριταμαργαριτ·α
Nomμαργαριτηςμαργαριτ·ης
Accμαργαριτην[GNT]μαργαριτ·ην
Datμαργαριτῃ[GNT]μαργαριτ·ῃ
Genμαργαριτου[GNT]μαργαριτ·ου
PlVocμαργαριται[GNT]μαργαριτ·αι
Nom
Accμαργαριτας[GNT]μαργαριτ·ας
Datμαργαριταις[GNT]μαργαριτ·αις
Genμαργαριτων[GNT]μαργαριτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:02:48 EST