μαλακια • MALAKIA • malakia

μαλακία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαλακια[LXX]μαλακι·α
Nom
Accμαλακιαν[GNT][LXX]μαλακι·αν
Datμαλακιᾳ[LXX]μαλακι·ᾳ
Genμαλακιας[LXX]μαλακι·ας
PlVocμαλακιαιμαλακι·αι
Nom
Accμαλακιας[LXX]μαλακι·ας
Datμαλακιαις[LXX]μαλακι·αις
Genμαλακιωνμαλακι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 18-Apr-2021 22:50:34 EDT