λυτρωσις • LUTRWSIS • lutrōsis

λύτρωσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλυτρωσιλυτρωσι
Nomλυτρωσις[LXX]λυτρωσ(ι)·ς
Accλυτρωσιν[GNT][LXX]λυτρωσ(ι)·ν
Datλυτρωσειλυτρωσ(ι)·ι
Genλυτρωσεως[LXX]λυτρωσ(ι)·ος
PlVocλυτρωσειςλυτρωσ(ι)·ες
Nom
Accλυτρωσειςλυτρωσ(ι)·ας
Datλυτρωσεσι, λυτρωσεσινλυτρωσ(ι)·σι(ν)
Genλυτρωσεωνλυτρωσ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 19:44:35 EDT