λυπη • LUPH • lupē

λύπη, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλυπη[GNT][LXX]λυπ·η
Nom
Accλυπην[GNT][LXX]λυπ·ην
Datλυπῃ[GNT][LXX]λυπ·ῃ
Genλυπης[GNT][LXX]λυπ·ης
PlVocλυπαιλυπ·αι
Nom
Accλυπας[GNT][LXX]λυπ·ας
Datλυπαις[LXX]λυπ·αις
Genλυπων[LXX]λυπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:17:37 EDT