λογχη • LOGCH LOGXH • lonchē

λόγχη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλογχη[LXX]λογχ·η
Nom
Accλογχηνλογχ·ην
Datλογχῃ[GNT]λογχ·ῃ
Genλογχηςλογχ·ης
PlVocλογχαι[LXX]λογχ·αι
Nom
Accλογχας[LXX]λογχ·ας
Datλογχαις[LXX]λογχ·αις
Genλογχων[LXX]λογχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 08:31:39 EDT