λογιον • LOGION • logion

λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocλογιον[LXX]λογι·ον
Nom
Acc
Datλογιῳλογι·ῳ
Genλογιουλογι·ου
PlVocλογια[GNT][LXX]λογι·α
Nom
Acc
Datλογιοιςλογι·οις
Genλογιων[GNT][LXX]λογι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 09:04:52 EST