λογεια λογια • LOGEIA LOGIA • logeia logia

λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλογειαλογει·α
Nom
Accλογειανλογει·αν
Datλογειᾳλογει·ᾳ
Genλογειας[GNT]λογει·ας
PlVocλογειαι[GNT]λογει·αι
Nom
Accλογειας[GNT]λογει·ας
Datλογειαιςλογει·αις
Genλογειωνλογει·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλογια[GNT][LXX]λογι·α
Nom
Accλογιανλογι·αν
Datλογιᾳλογι·ᾳ
Genλογιας[GNT]λογι·ας
PlVocλογιαι[GNT]λογι·αι
Nom
Accλογιας[GNT]λογι·ας
Datλογιαιςλογι·αις
Genλογιων[GNT][LXX]λογι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 02:32:00 EDT