λινον • LINON • linon

λίνον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocλινον[GNT][LXX]λιν·ον
Nom
Acc
Datλινῳλιν·ῳ
Genλινουλιν·ου
PlVocλινα[LXX]λιν·α
Nom
Acc
Datλινοις[LXX]λιν·οις
Genλινωνλιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 07:55:47 EDT