λιθος • LIQOS • lithos

λίθος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλιθελιθ·ε
Nomλιθος[GNT][LXX]λιθ·ος
Accλιθον[GNT][LXX]λιθ·ον
Datλιθῳ[GNT][LXX]λιθ·ῳ
Genλιθου[GNT][LXX]λιθ·ου
PlVocλιθοι[GNT][LXX]λιθ·οι
Nom
Accλιθους[GNT][LXX]λιθ·ους
Datλιθοις[GNT][LXX]λιθ·οις
Genλιθων[GNT][LXX]λιθ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 10:26:13 EDT