λεπρα • LEPRA • lepra

λέπρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλεπρα[GNT][LXX]λεπρ·α
Nom
Accλεπρανλεπρ·αν
Datλεπρᾳ[LXX]λεπρ·ᾳ
Genλεπρας[GNT][LXX]λεπρ·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 03:55:27 EST