λυχνια • LUCNIA LUXNIA • luchnia

λυχνία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλυχνια[GNT][LXX]λυχνι·α
Nom
Accλυχνιαν[GNT][LXX]λυχνι·αν
Datλυχνιᾳ[LXX]λυχνι·ᾳ
Genλυχνιας[GNT][LXX]λυχνι·ας
PlVocλυχνιαι[GNT]λυχνι·αι
Nom
Accλυχνιας[GNT][LXX]λυχνι·ας
Datλυχνιαιςλυχνι·αις
Genλυχνιων[GNT][LXX]λυχνι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 05:10:00 EDT