λαμπτηρ • LAMPTHR • lamptēr

λαμπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλαμπτηρ[LXX]λαμπτηρ
Nom
Accλαμπτηρα[LXX]λαμπτηρ·α
Datλαμπτηριλαμπτηρ·ι
Genλαμπτηροςλαμπτηρ·ος
PlVocλαμπτηρεςλαμπτηρ·ες
Nom
Accλαμπτηραςλαμπτηρ·ας
Datλαμπτηρσι, λαμπτηρσινλαμπτηρ·σι(ν)
Genλαμπτηρωνλαμπτηρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 23:54:08 EST