κυμα • KUMA • kuma

κῦμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυμα[LXX]κυμα[τ]
Nom
Acc
Datκυματικυματ·ι
Genκυματοςκυματ·ος
PlVocκυματα[GNT][LXX]κυματ·α
Nom
Acc
Datκυμασι[LXX], κυμασιν[LXX]κυμα[τ]·σι(ν)
Genκυματων[GNT][LXX]κυματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Apr-2020 12:51:12 EDT