κηπος • KHPOS • kēpos

κῆπος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκηπεκηπ·ε
Nomκηπος[GNT][LXX]κηπ·ος
Accκηπον[GNT][LXX]κηπ·ον
Datκηπῳ[GNT][LXX]κηπ·ῳ
Genκηπου[LXX]κηπ·ου
PlVocκηποικηπ·οι
Nom
Accκηπους[LXX]κηπ·ους
Datκηποις[LXX]κηπ·οις
Genκηπων[LXX]κηπ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 05:12:41 EDT