κοσμος • KOSMOS • kosmos

κόσμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοσμεκοσμ·ε
Nomκοσμος[GNT][LXX]κοσμ·ος
Accκοσμον[GNT][LXX]κοσμ·ον
Datκοσμῳ[GNT][LXX]κοσμ·ῳ
Genκοσμου[GNT][LXX]κοσμ·ου
PlVocκοσμοικοσμ·οι
Nom
Accκοσμους[LXX]κοσμ·ους
Datκοσμοιςκοσμ·οις
Genκοσμων[LXX]κοσμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 05:57:54 EDT