κερας • KERAS • keras

κέρα[τ]ς, -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκερας[GNT][LXX]κερα[τ]·ς
Nom
Acc
Datκερατι[LXX]κερατ·ι
Genκερατοςκερατ·ος
PlVocκερατα[GNT][LXX]κερατ·α
Nom
Acc
Datκερασι, κερασιν[LXX]κερα[τ]·σι(ν), κερα[τ]·σι(ν)
Genκερατων[GNT][LXX]κερατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 02:46:25 EDT