κεντρον • KENTRON • kentron

κέντρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκεντρον[GNT][LXX]κεντρ·ον
Nom
Acc
Datκεντρῳ[LXX]κεντρ·ῳ
Genκεντρου[LXX]κεντρ·ου
PlVocκεντρα[GNT]κεντρ·α
Nom
Acc
Datκεντροιςκεντρ·οις
Genκεντρωνκεντρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 09:55:50 EDT