καρφος • KARFOS • karphos

κάρφο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαρφος[GNT][LXX]καρφ(ο)·ς
Nom
Acc
Datκαρφεικαρφ(ε)·ι
Genκαρφουςκαρφ(ε)·ος
PlVocκαρφηκαρφ(ε)·α
Nom
Acc
Datκαρφεσι, καρφεσινκαρφ(ε)·σι(ν)
Genκαρφωνκαρφ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 17:24:42 EDT