καλαμος • KALAMOS • kalamos

κάλαμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαλαμεκαλαμ·ε
Nomκαλαμος[GNT][LXX]καλαμ·ος
Accκαλαμον[GNT][LXX]καλαμ·ον
Datκαλαμῳ[GNT][LXX]καλαμ·ῳ
Genκαλαμου[GNT][LXX]καλαμ·ου
PlVocκαλαμοικαλαμ·οι
Nom
Accκαλαμους[LXX]καλαμ·ους
Datκαλαμοιςκαλαμ·οις
Genκαλαμωνκαλαμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 22:09:32 EDT