καγω • KA)GW • ka)gō

κἀγώ (καὶ ἐγώ)

Crasis (Pronoun [1st Person])

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

κἀγώ
ContractedUncontracted
SgVoc
Nomκαγω[GNT][LXX]και εγω
Accκαμε[GNT][LXX]και εμε
Datκαμοι[GNT][LXX]και εμοι
Genκαμου[LXX]και εμου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:00:51 EDT