κυρια • KURIA • kuria

κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυρια[GNT][LXX]κυρι·α
Nom
Accκυριαν[LXX]κυρι·αν
Datκυριᾳ[GNT][LXX]κυρι·ᾳ
Genκυριας[LXX]κυρι·ας
PlVocκυριαικυρι·αι
Nom
Accκυριας[LXX]κυρι·ας
Datκυριαιςκυρι·αις
Genκυριων[GNT][LXX]κυρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 04:21:03 EDT