κυβερνησις • KUBERNHSIS • kubernēsis

κυβέρνησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυβερνησικυβερνησι
Nomκυβερνησις[LXX]κυβερνησ(ι)·ς
Accκυβερνησιν[LXX]κυβερνησ(ι)·ν
Datκυβερνησεικυβερνησ(ι)·ι
Genκυβερνησεως[LXX]κυβερνησ(ι)·ος
PlVocκυβερνησεις[GNT]κυβερνησ(ι)·ες
Nom
Accκυβερνησεις[GNT]κυβερνησ(ι)·ας
Datκυβερνησεσι, κυβερνησεσινκυβερνησ(ι)·σι(ν)
Genκυβερνησεωνκυβερνησ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 15:05:16 EDT