κυβερνητης • KUBERNHTHS • kubernētēs

κυβερνήτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυβερνητακυβερνητ·α
Nomκυβερνητης[GNT][LXX]κυβερνητ·ης
Accκυβερνητηνκυβερνητ·ην
Datκυβερνητῃ[GNT]κυβερνητ·ῃ
Genκυβερνητουκυβερνητ·ου
PlVocκυβερνηται[LXX]κυβερνητ·αι
Nom
Accκυβερνηταςκυβερνητ·ας
Datκυβερνηταιςκυβερνητ·αις
Genκυβερνητωνκυβερνητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 08-Aug-2020 16:38:36 EDT