κρισις • KRISIS • krisis

κρίσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρισικρισι
Nomκρισις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ς
Accκρισιν[GNT][LXX]κρισ(ι)·ν
Datκρισει[GNT][LXX]κρισ(ι)·ι
Genκρισεως[GNT][LXX]κρισ(ι)·ος
PlVocκρισεις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ες
Nom
Accκρισεις[GNT][LXX]κρισ(ι)·ας
Datκρισεσι, κρισεσινκρισ(ι)·σι(ν)
Genκρισεων[LXX]κρισ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2019 07:50:52 EDT