κριμα • KRIMA • krima

κρίμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκριμα[GNT][LXX]κριμα[τ]
Nom
Acc
Datκριματι[GNT][LXX]κριματ·ι
Genκριματος[GNT][LXX]κριματ·ος
PlVocκριματα[GNT][LXX]κριματ·α
Nom
Acc
Datκριμασι[LXX], κριμασιν[LXX]κριμα[τ]·σι(ν)
Genκριματων[LXX]κριματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Feb-2019 20:56:37 EST