κρατος • KRATOS • kratos

κράτο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρατος[GNT][LXX]κρατ(ο)·ς
Nom
Acc
Datκρατει[GNT][LXX]κρατ(ε)·ι
Genκρατους[GNT][LXX]κρατ(ε)·ος
PlVocκρατη[LXX]κρατ(ε)·α
Nom
Acc
Datκρατεσι, κρατεσινκρατ(ε)·σι(ν)
Genκρατων[GNT][LXX]κρατ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2019 07:12:31 EDT