κριτης • KRITHS • kritēs

κριτής, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκριτακριτ·α
Nomκριτης[GNT][LXX]κριτ·ης
Accκριτην[GNT][LXX]κριτ·ην
Datκριτῃ[GNT]κριτ·ῃ
Genκριτου[LXX]κριτ·ου
PlVocκριται[GNT][LXX]κριτ·αι
Nom
Accκριτας[GNT][LXX]κριτ·ας
Datκριταις[LXX]κριτ·αις
Genκριτων[LXX]κριτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 15:28:36 EST