κραυγη • KRAUGH • kraugē

κραυγή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκραυγη[GNT][LXX]κραυγ·η
Nom
Accκραυγην[LXX]κραυγ·ην
Datκραυγῃ[GNT][LXX]κραυγ·ῃ
Genκραυγης[GNT][LXX]κραυγ·ης
PlVocκραυγαικραυγ·αι
Nom
Accκραυγαςκραυγ·ας
Datκραυγαιςκραυγ·αις
Genκραυγωνκραυγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 29-Oct-2020 01:16:49 EDT