κοιτη • KOITH • koitē

κοίτη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοιτη[GNT][LXX]κοιτ·η
Nom
Accκοιτην[GNT][LXX]κοιτ·ην
Datκοιτῃ[LXX]κοιτ·ῃ
Genκοιτης[LXX]κοιτ·ης
PlVocκοιταικοιτ·αι
Nom
Accκοιτας[LXX]κοιτ·ας
Datκοιταις[GNT][LXX]κοιτ·αις
Genκοιτων[LXX]κοιτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Sep-2020 02:21:27 EDT