κοπρια • KOPRIA • kopria

κοπρία, -ας ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοπρια[GNT][LXX]κοπρι·α
Nom
Accκοπριαν[GNT]κοπρι·αν
Datκοπριᾳκοπρι·ᾳ
Genκοπριας[LXX]κοπρι·ας
PlVocκοπριαικοπρι·αι
Nom
Accκοπριας[LXX]κοπρι·ας
Datκοπριαιςκοπρι·αις
Genκοπριων[LXX]κοπρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:53:38 EST