κοινωνος • KOINWNOS • koinōnos

κοινωνός, -οῦ, ὁ and

Noun (Mas. 2nd Decl. and Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοινωνεκοινων·ε
Nomκοινωνος[GNT][LXX]κοινων·ος
Accκοινωνον[GNT][LXX]κοινων·ον
Datκοινωνῳκοινων·ῳ
Genκοινωνου[LXX]κοινων·ου
PlVocκοινωνοι[GNT][LXX]κοινων·οι
Nom
Accκοινωνους[GNT][LXX]κοινων·ους
Datκοινωνοιςκοινων·οις
Genκοινωνων[LXX]κοινων·ων
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοινωνεκοινων·ε
Nomκοινωνος[GNT][LXX]κοινων·ος
Accκοινωνον[GNT][LXX]κοινων·ον
Datκοινωνῳκοινων·ῳ
Genκοινωνου[LXX]κοινων·ου
PlVocκοινωνοι[GNT][LXX]κοινων·οι
Nom
Accκοινωνους[GNT][LXX]κοινων·ους
Datκοινωνοιςκοινων·οις
Genκοινωνων[LXX]κοινων·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 20:32:22 EDT