κοινωνια • KOINWNIA • koinōnia

κοινωνία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοινωνια[GNT]κοινωνι·α
Nom
Accκοινωνιαν[GNT][LXX]κοινωνι·αν
Datκοινωνιᾳ[GNT][LXX]κοινωνι·ᾳ
Genκοινωνιας[GNT][LXX]κοινωνι·ας
PlVocκοινωνιαικοινωνι·αι
Nom
Accκοινωνιας[GNT][LXX]κοινωνι·ας
Datκοινωνιαιςκοινωνι·αις
Genκοινωνιωνκοινωνι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 10:39:21 EDT