κοιλια • KOILIA • koilia

κοιλία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκοιλια[GNT][LXX]κοιλι·α
Nom
Accκοιλιαν[GNT][LXX]κοιλι·αν
Datκοιλιᾳ[GNT][LXX]κοιλι·ᾳ
Genκοιλιας[GNT][LXX]κοιλι·ας
PlVocκοιλιαι[GNT][LXX]κοιλι·αι
Nom
Accκοιλιας[GNT][LXX]κοιλι·ας
Datκοιλιαιςκοιλι·αις
Genκοιλιωνκοιλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 14:07:57 EDT