κλιβανος • KLIBANOS • klibanos

κλίβανος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκλιβανεκλιβαν·ε
Nomκλιβανος[LXX]κλιβαν·ος
Accκλιβανον[GNT][LXX]κλιβαν·ον
Datκλιβανῳ[LXX]κλιβαν·ῳ
Genκλιβανουκλιβαν·ου
PlVocκλιβανοι[LXX]κλιβαν·οι
Nom
Accκλιβανουςκλιβαν·ους
Datκλιβανοις[LXX]κλιβαν·οις
Genκλιβανωνκλιβαν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 15:25:30 EDT